Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Arama    
Gerçek mü`minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O`nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler. Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Enfal 2-3
* Ahlaki çürüme * Kredi kartı - 2: Kredi kartının Hükmü * Çağının Fetö'sü Celaledddin Rumî'den Sadece Bir Not * Dönüşmek ve Dönüştürmek * Trump’ın Kudüs’le imtihanı * Arakan'da 16 cami yıkıldı * Kudüs için ne yapmalıyız? * Filistinlileri açık bir çatışmaya çağırıyorum * ABD'nin PYD'ye verdiği silahlar Türkiye'ye yöneliyor * 'Kudüs kararıyla ABD savaşı barışa tercih etti'

SON DAKİKA

ANA SAYFA

SİTENİZE EKLEYİN

RADYO DİNLE

Linkler

GENÇ BİRİKİM DERGİSİ

HAKSÖZ DERGİSİ

UMRAN DERGİSİ

VUSLAT DERGİSİ

İKTİBAS

YORUM DERGİSİ

İSLAMİ YORUM

AHMET VAROL

ANALİZ MERKEZİ

ANSAR DE

AYETLER COM

DENİZ FENERİ

DÜNYA BÜLTENİ

Enfal de

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

HABER VAKTİ

HAYRETTİN KARAMAN

KUDUS YOLU

M.ENGİN NOYAN

MAZLUMDER

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Süleymaniye Vakfı

TEFSİR DERSLERİ

TEVHİD HABER

TEVHİDE DOĞRU

TİME TÜRK

İ H H

YARDIMELİ DERNEĞİ

İKRA İSLAM

İLKAV

İSRA HABER

Özçgün Duruş

ÖZGÜR DER

GIDA AMBARI

SAAT KAÇ

T.C. Kimlik Numarası

STAR

YENİ AKİT

YENİ ŞAFAK

ADANA BARIŞ RADYO

ADANA RADYO HAYAT

AKSARAY KENT FM

ANKARA DENGE RADYO

ANKARA HEDEF RADYO

ANKARA RADYO VAKİT

ANTALYA DİLARA FM

BATMAN GENÇLİK FM

BURSA ÇINAR RADYO

BURSA RAHMET FM

ÇORUM ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR ÇAĞRI FM

DİYARBAKIR NUR RADYO

ERZİNCAN GÖKSU FM

ISPARTA DİLARA FM

KARAMAN GSRT FM

KAYSERİ ART FM

KAYSERİ ARİFAN RADYO

KAYSERİ FURKAN RADYO

KAYSERİ RADYO AS

KAYSERİ ŞAFAK RADYO

KIRIKKALE ANADOLU FM

KIRŞEHİR GENÇLİĞİN SESİ FM

KOCAELİ ANADOLU RADYO

KOCAELİ MESAJ FM

KONYA GENÇLİK FM

KONYA RADYO EN

KONYA RİBAT FM

KONYA İSRA FM

MALATYA SELAM RADYO

MARDİN CEMRE RADYO

MUŞ RADYO 1071

NİĞDE UMUT FM

SAKARYA HİLAL FM

SİVAS RADYO GÜNEŞ

SİVAS RADYO HİLAL

URFA RADYO MEDYA

URFA RADYO MEGA

İÇEL ÇAĞRI FM

İÇEL İSTİKLAL RADYO

İRİP RADYO

İSTANBUL MARMARA FM

İSTANBUL MORAL FM

İSTANBUL RADYO MEKTUP

İSTANBUL ÖZEL FM

İZMİR RADYO BAŞAK

24 HABER TV

ÇAĞRI TV

HİLAL TV

KANAL A

TGRT HABER

TV NET

ÜLKE TV

Namaz Vakitleri

8 Kasım 2010 dan beri

Bugün 17870
Toplam 404352258
En Fazla 606285
Ortalama 154156
Üye Sayısı 127
Bugün Üye Olan 0
.: Yazarlar :.

 
İLAH OLMA SERÜVENİ (!) “Seyri suluk”
24/05/2017 - 13:04

Hamdi Akan

İLAH OLMA SERÜVENİ (!) “Seyri suluk”

 

 
İlah olmaya ilk adım “Seyri suluk” ile başlamaktadır. Tarih boyunca dinlediğimiz hikâyelerin illüzyonu ile önce kendi Rabbimizi (şeyh) seçmek gibi zor ama Cahilin cesareti, çevrenin övgüsü ile bir tercih; Menkıbe kitaplarının yardımı çevrede bize takılan gayretli Müritlerin yönlendirmesi ile yapılır.

 

Bir dizi merasimden sonra (şeyhin Peygambere arz ettiği talip kabul edilir)(!) Sözde yüce ruhlu şeyh keskin bir sezgi sahibidir. Olağan üstü gizemlerin sahibidir. Evliyadır, Ermiştir.Allah dostudur.!

Peşin ve ön kabuller dogmatizmin tavan yapması ile etki altında bıraktığı acemi talip, bundan sonra verilen dersleri harfiyen uygulamak durumundadır. Aksi halde yol alamaz ! ” Seyr-u Süluk”, ”Mücahede”, ”Çile”, ”Riyazet” derslerinin uzunca sürecek bir çalışmanın sonunda elde edilebileceği gerçeğine inandırılarak mistik egzersizler yaparak sözde, günahlarından arınır ve bir ruh temizliğine kavuşurlar.

Bu süreçte şeyhine karşı gelişen bakış açısı; masum, günahsız, yüce ve yanılmaz şahsiyetlerdir; Kutsal birer kişiliğe gizli ve gönüllerden geçenleri bilen, duaları geri çevrilmeyen, aynı anda bir kaç yerde bulunabilen, zaman ve mesafelerin onlar için geçersiz olduğu gibi kabuller işlenerek beyinler dondurulup,doldurulur!.

Mitoloji dünyasında bol malzemenin olması, İlah adayının rabıta ve mistik dolduruşlarla reddedemeyeceği akıl almaz bilgilerle teçhiz edilirler.

İspatı mümkün olmayan bilgi kaynakları (keşif ve ilham) ile dilediği şeyi dilediği şekle dönüştürmekle aday şahsın zerre kadar etkilenmedik yerini bırakmazlar. “Evliyalık” ve “Ermişlik” inanışının rabıta ile ilişkisi, Tarikatların temel felsefesini oluşturur. Çünkü şeyhi, müridin kalbine, yüce, masum ve yanılmaz bir kişi, “Himmet”, ”Bereket” ve ”Tasarruf” sahibi bir ”Evliya”, olarak kazıyan araç rabıtadır.

Rabıta; şeyhin suretini zihninde canlandırarak irtibat kurması ve Feyzin bu yolla aktarılması olarak dayatılmış bir mistik eyleme denilmektedir. Bu tür tapınma ile ”Seyr-u Süluk” ibadeti gerçekleştirilmiş olur.

Tabii ki buna Modern putperestlik dediğinizde! O dinin dindarlarınca Aforoz edilirsiniz. Veli, ermiş kişi Allah’ın en has dostudur!. Kim ve kimliğinizin sorgulanması ile zararlı sayılır, çevreden dışlanırsınız.

Belli aşamadan sonra artık zihinsel işgal gerçekleşmiştir. Ona verilen bilgiler sorulmadan sorgulanmadan kabullenilir.

Aklın izanın İslam’ın zıddına ne kadar bilgi ve eylem varsa doldurulan kafa iflah olmaz imar, tamir edilmez bir bozgun yaşamaya başlamıştır. Allah kitap peygamber gibi kelimelerin içi bulundukları disiplinde ne ile nasıl doldurulmuş ise o şekilde inanmak zorunda bırakılır.

Bilindiği gibi sufi ekollerin kendilerine çağırdığı insanları bu ve benzer eğitimle öğüterek icat ettikleri devşirme dine çağırdıkları bilinen bir gerçektir. Tevhid dini olan İslam’a paralel uydurulmuş insan kaynaklı din olarak.  (tasavvuf ve tarikatlar) Esasta; İslam’ın motiflerini kullanmak zorundadırlar. Taraftarlarını cahil halk kitlelerinden seçmekle daha çok kalabalık olmayı itaat kültürünü ilim irfan bilmez okumaz yazmaz düşünmez topluluklarda yaşatmak yerleştirmek sanki daha kolaydır. Bu kelimeden olarak Tasavvuf ve tarikatlar Taşralı veya kırsal kesim dinleridir. Medeniyetin olduğu şehirlerde etkin olamamışlardır. Ne yazık ki günümüzde şehirlerin de onlarca işgal edilmiş olması ve hatta Siyasal etkileri de ilave edildiğinde nerelere geldiklerini görmek ve buna göre de durum tespitinde bulunmak gerekli olmaktadır.

Yeniden yazının başlığına dönecek olursak. Neden Tasavvufta  ilah olma serüveni? Bu disiplinin temel referansı yani akidesi fikirlerini üzerine bina ettiği temel kaide Vahdeti Vucudtur.

Vahdet-i Vücûd (varlık birliği); tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve “bir” olduğunu savunan görüştür.

Halbuki Muhalefetün lil-havâdis: Allah`ın, sonradan vücut bulan varlıklara benzememesi demektir. Allah Teâlâ ne zatında, ne de sıfatlarında kendi yarattığı varlıklara benzemez.

Biz Allah`ı nasıl düşünürsek düşünelim, O, hatır ve hayalimize gelenlerin hepsinden başkadır. Çünkü hatıra gelenlerin hepsi hâdis, yani, sonradan yaratılmış, yok iken var edilmiş şeylerdir.

Allah Teâlâ ise, vücudu vacip, kadim ve baki, her şeyden müstağni, her türlü noksandan uzak, bütün kemâl sıfatlara sahip olan İlâhî ve mukaddes bir zattır. Şüphe yok ki, böyle yüce bir Zat, önce yok iken sonra var olan, bilâhare tekrar zeval bulan varlıklara benzemez, benzetilemez.

Nitekim Cenabı Hak kendi zatını Kur`ân-ı Kerîm`de:  “Onun “Hak Teâlâ`nın) benzeri yoktur. O, her şey`i işitici ve görücüdür” (Şûra 11) sözleriyle tavsif etmiştir. Yine ihlâs suresinde; 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O ‘na bir denk de olmadı.

Peygamber Efendimiz de (as) bu manayı teyiden: “Her ne ki senin aklına geliyor, işte Allah Teâlâ onun gayrısıdır” buyurmuştur.
ALEVİ, SÜNNİ, NAKŞIBENDİ, NURSİ, MEVLEVİ,, kim olursa olsun.. hangi topluluktan olursa olsun.. kim ki vahdet-i Vücut inancına iman etmiştir.. Tevhide düşman olmuştur ve Şirk`e düşmüştür.

Hulûl şirki Birleşme anlamına gelen ittihat sözcüğü ile de dile getirilen hulûl inancı (Allah’ın -hâşâ!- kulda çözülmesi), tasavvufa sonraları İran ve Hıristiyan kültürleri ile yeni Plâtoncu felsefenin de etkileriyle ve özellikle şii tarikatlar kanalıyla girdi. Aşırı Şiiler, Allah’ın önce Ali (r.a.)’a sonra da imamlara ve öteki Şia ulularına hulûl ettiğini öne sürerler.

Bu akımın önemli temsilcilerinden olan (Ben İlâhım) sözünden dolayı idam edilen Hallac-ı Mansûr, tutkularına hakim olarak nefsini eğiten kimsenin insani niteliklerden sıyrılarak arınıp saflaşacağını böylece Allah’ın o kula hulül edeceğini savunur. İşte bu noktada yeni bir kavram devreye girer. İlah olabilecek niteliklere ulaşan insana İse; İnsanı Kamil denir.(!)

Buna göre İnsan kemal noktasına ulaştığında “Halik, mahlûk, halık” yok aslında birbirinden farkı dedikleri son aşamaya gelerek İLAH olmaktadır. Veya temel düşünceyi içselleştirmiş kendisini ilah görebilecek hezeyana ulaşmıştır.

Yaygınlaşan ve geniş bir yandaş kitlesince benimsenen bu düşünceler İbn-i Arâbi’nin sistematize ederek hararetle savunduğu Vahdeti Vücut adı verilen tasavvuf akımının kökleşmesine yol açmıştır.

“Bu inançla; İnsan ve Allah’ın bir bütün(!) olarak değerlendirildiği, Allah’ın -hâşâ!- kulunda çözüleceği böylece aynı vasıflarla muttasıf olabileceği öne sürülmüştür ki, bu da maalesef birçok tarikat tarafından öğretile gelmiştir.
(Bkz. Vahdeti Vucud/ Aliyü’l-Kari,B.Larousse 11/54I7).

Bilinen bir gerçeği yeniden hatırlatmak gerekirse; İslam inancı, akaidi imanın temel referansları şek ve şüpheden uzak olan Kuranın dışına taşırılamaz. İmanın zanna tahammülü yoktur. Zan ise iman söz konusu olduğunda hiçbir bilgi ve kesinlik değeri yoktur.

Küfür İslam’dan öcünü Tasavvuf eli ile almıştır. Diyen  Ercümend Özkan’ı Bu vesile ile rahmetle anıyoruz.
Vesselam..

 

iktibas


7013

 

Yorum Ekle

Yazdır
 

YORUMLAR

RAST HABER.COM

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 11/12/2017 - 15:19 Mekke’li “ Müslüman (!) Müşrikler
8 30/11/2017 - 17:26 Yaratan“Allah”,Üreten “Kul”
8 19/11/2017 - 11:00 İnsanüstü bir dil “Rab”ca (!)
8 24/05/2017 - 13:04 İLAH OLMA SERÜVENİ (!) “Seyri suluk”
8 17/03/2017 - 09:10 ""AİDİYETİM, NE "İÇİN”DİR .?
8 28/12/2016 - 12:44 ED-DİN’E GİREN MASUM PARAZİTLER!.
8 30/11/2016 - 13:18 MUHATAP MIYIZ MÜKELLEF Mİ?
8 06/11/2016 - 08:58 İmtihan /Sınav - Sınamalarda Çakılmak
8 28/08/2016 - 14:02 “KEŞKE” SON KEŞKE-LER-İ-MİZ OLMASA..!
8 15/08/2016 - 13:25 MEKKE’YE GELEN YOLLAR?
8 03/07/2016 - 17:25 ZİHİN KAPLARINI BOŞALTMAK!
8 26/05/2016 - 14:47 EKÂBİR ÛN-U-EVVELİN VEL AHİRİN
8 26/04/2016 - 13:27 HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI AYRIŞTIRMAK..(!)
8 27/03/2016 - 14:41 DİN Mİ DEVLET Mİ?
8 22/02/2016 - 08:55 Düşünme Üzerine - 5
8 21/01/2016 - 15:17 DÜŞÜNME ÜZERİNE (4)
8 23/12/2015 - 11:04 DÜŞÜNME ÜZERİNE (3)
8 20/11/2015 - 15:19 DÜŞÜNME ÜZERİNE (2)
8 25/10/2015 - 12:08 DÜŞÜNME ÜZERİNE (1)
8 04/09/2015 - 17:37 “ALLAH’ Bizleri Temizlemek İstiyor..!
8 25/07/2015 - 11:14 TERS KÖŞE VE!
8 30/06/2015 - 23:24 RİVAYET ODUR Kİ?
8 03/05/2015 - 21:50 DÜŞÜNMEMEK LAİK TAŞ ÜRETİR
8 02/04/2015 - 18:23 "Red' Edilen "Din"den/misiniz"?‏
8 25/02/2015 - 13:22 “YENİ”, “ERROR”, “DEHŞET”
8 26/01/2015 - 12:21 NEDEN “ELÇİ”YE GEREK DUYULUR?
8 10/01/2015 - 13:12 “SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!
8 23/12/2014 - 12:03 AKİF EMRE’NİN “EKLEMLENMEK ÇÜRÜTÜR” MAKALESİNDEN ANLADIKLARIM
8 07/12/2014 - 10:00 “ORYANTALİST VİCDAN VE BİZ”!
8 15/11/2014 - 11:48 KUR’ANSIZ SÜNNET VE SÜNNETSİZ KUR’AN
8 08/10/2014 - 13:17 “ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ”
8 25/09/2014 - 12:55 “SAHTE TEKLİFLERİN ARKA PLANI”
8 14/08/2014 - 11:09 “ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”
8 06/07/2014 - 13:48 SÖYLEMLER VE EYLEMLER
8 21/06/2014 - 13:35 BATI TAMAM..! SIRADAKİ. DOĞU
8 23/05/2014 - 11:05 “VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”
8 11/05/2014 - 07:36 AHİRET’E OTO STOP ..!‏
8 13/03/2014 - 09:27 Ortak'lık Mektebi!
8 04/03/2014 - 09:07 'Sos'yolojik' 'Aile'
8 11/02/2014 - 08:33 Hep Sorgula/dık,”Durduk, Durulma/dık...!
8 29/01/2014 - 07:49 "Oku ! mak ! mı ?"hayatı...
 
 
 
 
1 -


Abdullah Yıldız

“Dostlarıyla Uğraşanlar Düşmanlarıyla Savaşamazlar”

12/12/2017 - 12:12

Abdullah Yıldız
Abdurrahman Dilipak
Abdülaziz Kıranşal
Ahmed Kalkan
Ahmet Kekeç
Ahmet Varol
Ahmet Taşgetiren
Akif Emre
Ali Kaçar
Ardan Zentürk
Ali Karahasanoğlu
Atasoy Müftüoğlu
Cihan Aktaş
Coşkun Uzun
Fatma Tuncer
Hamza Er
Hayrettin Karaman
Halime Kökçe
Hamza Türkmen
Hamdi Akan
Hikmet Ertürk
Hüseyin Gülerce
Hüseyin Bülbül
Hüseyin Alan
Ibrahim Karagül
Ismail Kılıçarslan
Kemal Öztürk
Kenan Alpay
Kemal Songür
Mehtap Yılmaz
Mehmet Durmuş
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çelik
Mustafa İslamoğlu
Mustafa Armağan
Mustafa Bozacı
Nedret Ersanel
Osman Atalay
Ramazan Kayan
Sevtap Mendi
Selahaddin E. Çakırgil
Süleyman Seyfi Öğün
Sükrü Hüseyinoğlu
Tülay Demircan Koyuncu
Yakup Döğer
Yavuz Bahadıroğlu
Yıldıray Oğur
Yiğit Bulut
Son Olayları Nasıl Değerlendiriyorsunuz
Oy Kullan Sonuçları Göster

www.radyovakit.com sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.
© 2007 Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek :
bilgi@radyovakit.com  |  Yazılım & Sistem Yönetimi : Networkbil.Net

Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat